Profil PPK

Profil Kandydata na Kierowcę

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest  wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji (Urząd Miasta, Starostwa Powiatowego) właściwym dla adresu zameldowania lub właściwym dla miejsca przebywania.

Wymagane dokumenty do założenia PKK

 • wniosek
 • dowód tożsamości
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 16 lat kat. A1, 18 lat kat.A2.B;
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Istnieje możliwość zrobienia badań lekarskich  w gabinecie lekarskim w Krakowie ul. Niska 2. oraz w biurze ośrodka. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W ramach badania sprawdzany jest poziom glukozy we krwi.

PKK można uzyskać

W Krakowie PKK w następujących punktach:

 • al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum Administracyjne stanowiska 32-34
 • Galeria BONARKA ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26 (I piętro)
 • ul. Wielicka 28a – piętro II
 • os. Zgody 2 – pokój 104
 • Galeria BRONOWICE ul. Stawowa 61, lokal nr 193 (I piętro)
 • Galeria SERENADA, ul. Bora Komorowskiego 41, lokal nr B213 (I piętro).

Mieszkańcy powiatu krakowskiego PKK w następujących starostwach:

 • Węgrzce, ul. Zapole 2
 • Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
 • Skawina, ul. Kopernika 13
 • Szyce ul. Wesoła 48 (gminy: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa

PKK wydawany jest bezpłatnie.

Sprawdź kursy dla poszczególnych kategorii

Planujesz prawo jazdy?