Badania lekarskie

Terminy badań

Badanie wykonuje uprawniony lekarz. Jeżeli podczas ich wykonywania zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, wówczas lekarz skieruje kandydata do odpowiedniego specjalisty. Same badania nie są zbyt skomplikowane i trwają zazwyczaj kilkanaście minut. Nie trzeba się do nich również specjalnie przygotowywać. Wystarczy być wyspanym oraz nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Osoby zainteresowane zrobieniem badań do prawa jazdy zapraszamy do naszej sali wykładowej przy ul. Łokietka 3, sala 130

Najbliższe badanie w dniu 18 czerwiec 2024r. godz. 19.00

Informacja pod nr tel. 695124222

 Koszt badań to 200 zł (płatne gotówką po badaniu).

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy na badania.

Badanie lekarskie kierowców
– kto podlega?

Każda osoba, która pragnie prowadzić samochód, musi, oprócz zdania egzaminu, spotkać się również z lekarzem.

Badania lekarskie na prawo jazdy Kraków powinni również wykonać kierowcy, którzy odnawiają lub przedłużają swój dokument. Dotyczy to również osób, które ubiegają się o prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz tych wykonujących przewóz drogowy.

Jak wyglądają badania lekarskie?

Tak jak wspominaliśmy, badania kierowców Kraków nie są zbyt skomplikowane. Zanim się jednak rozpoczną, należy wypełnić dwa dokumenty:

  • oświadczenie dotyczące stanu naszego zdrowia,
  • nagłówek karty badania lekarskiego.

 

Same testy rozpoczynają się od wywiadu. Na jego podstawie doktor orzecznik wypełnia stosowne dokumenty. Następnie przejdzie do oceny stanu naszego zdrowia. Na samym początku zbadany zostanie nasz wzrok oraz słuch. W dalszej kolejności: układ ruchu, narząd równowagi, układ sercowo-naczyniowy oraz układ oddechowy. Zmierzony zostanie nam również poziom cukru we krwi. Lekarz dokona oceny naszego stanu psychicznego, a podczas badań może wykryć objawy, które świadczą o uzależnieniu od alkoholu lub środków odurzających.
Będziemy musieli również odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmujemy jakieś środki lecznicze, mogące wpływać na kierowanie pojazdem.

Kiedy i w jakich przypadkach
lekarz może nie wydać zaświadczenia?

Zaświadczenie nie zostanie wydane osobie, u której stwierdzi się aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. Podobnie będzie w przypadku, gdy kandydat nie dostanie pozytywnej opinii psychologa.

Jeżeli podczas badania dla kierowców Kraków wyjdą takie problemy zdrowotne, jak krótkowzroczność lub zaburzenia widzenia w nocy, to nie zostaniemy zdyskwalifikowani. W przypadku takich problemów dostaje się dokumenty z odpowiednimi obostrzeniami, którym może być np. wymóg jazdy w odpowiednich okularach lub tylko przy świetle dziennym.

Co oznaczają kody ograniczeń?
– wzrok kierowcy

Badania lekarskie Kraków kończą się wydaniem orzeczenia. W przypadku stwierdzenia kłopotów zdrowotnych będą w nie wpisane odpowiednie kody i subkody, które wprowadzają pewne ograniczenia w korzystaniu z uprawnień prawa jazdy.

W przypadku wzroku wyróżniamy następujące kody:

  • 01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku
  • 01.01 – okulary,
  • 01.02 – soczewki kontaktowe,
  • 01.03 – szkła ochronne,
  • 01.04 – szkło matowe,
  • 01.05 – przepaska na oko,
  • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe

 

W przypadku wady wzroku najbardziej uniwersalnym kodem jest 01.06, który nie narzuca odgórnie noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Kierowca może więc samodzielnie dokonać tego wyboru.

Planujesz prawo jazdy?